Jytyn uusi liittovaltuusto on valittu

13.10.2020

Jytyn uuteen liittovaltuustoon valittiin suoralla jäsenvaalilla 37 jäsentä. Jyty-vaalien äänestysaika oli 25.9.–8.10. ja ehdokkaita oli 76. Vaalipiireittäin liittovaltuutettuja valittiin Etelä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Itä-Suomesta 10 (5 yleisvaraa), Länsi-Suomesta 10 (5 yleisvaraa) ja Pohjois-Suomesta 7 (4 yleisvaraa). Uusista valtuutetuista naisia on 30 ja miehiä 7, joka vastaa liiton jäsenistön sukupuolijakaumaa.

Äänestysprosentti oli koko Suomessa 14,7 %. Äänestysprosentti oli Etelä-Suomen vaalipiirissä 12 %, Itä-Suomen 15 %, Länsi-Suomen 12 % ja Pohjois-Suomen 18 %.

Suurimman äänisaaliin Etelä-Suomessa sai Elina Kajanto (129) Itä-Suomessa Seija Hovi-Kuikko (173), Länsi-Suomessa Anne Ahola (124) ja Pohjois-Suomessa Hanna Nikupaavo (163). Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät oheisista taulukoista.

Vaalitoimikunta suoritti arvonnan valtuuston yleisvarajäsenten järjestyksen määrittämiseksi Itä-Suomen ja Länsi-Suomen vaalipiireissä, koska äänet menivät tasan osalla yleisvarajäseniksi valituista. Yleisvarajäsenten järjestys on näkyvillä oheisissa taulukoissa.

Jytyn liittovaltuutetuista osa voidaan valita alueidensa vaalikokouksissa liittohallitukseen. Koska valtuutettu ei voi olla jäsen valtuustossa ja hallituksessa yhtä aikaa, yleisvarajäsenistä nousee kyseisestä vaalipiiristä varsinaiseksi valtuutetuksi aina järjestyksessä seuraavat.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 23.-24.11.2020, jolloin valtuusto valitsee keskuudestaan valtuustolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston kokouksessa valitaan myös liittohallitus sekä koko liiton puheenjohtaja, joka on samalla myös hallituksen puheenjohtaja.

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/jytyn-uusi-liittovaltuusto-on-valittu.aspx