Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon

7.3.2022

Ammattiliitto Jyty aloittaa kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 7.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 13.3.2022 klo 23.59. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan neuvotteluiden etenemistä. Kyseessä on laillinen työtaistelutoimi, jolla Jyty pyrkii sopimustavoitteiden ja neuvottelutuloksen saavuttamiseen. Jyty tavoittelee mm. palkankorotuksia sekä monivuotista, matalapalkka-aloihin kohdistuvaa palkkaohjelmaa.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠