Ammattiliitto Jyty julistaa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

14.3.2022

Ammattiliitto Jyty julistaa uuden ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle uuden viikon kestävän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa maanantaina 21.3.2022 klo 00.01 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022 klo 23.59. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla halutaan vauhdittaa kunta-alan sopimusneuvotteluiden etenemistä ja neuvottelutuloksen saavuttamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ovat ilmoittaneet yhdessä kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO.
 

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös "harmaan ylityön" tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠