Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle toistaiseksi jatkuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 18.4. alkaen

12.4.2022

Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle toistaiseksi jatkuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaista 18.4.2022 klo 00.01 alkaen. Koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Kiellolla ja lakoilla halutaan vauhdittaa sopimusratkaisun saamista kunta-alalle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, lasten/lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.