Palkkakartoitus on väline edistää palkkatasa-arvoa

2.11.2021

Palkkatasa-arvo on tärkeä aihe varsinkin tulevaa neuvottelukierrosta ajatellen. Jyty muistuttaa, että tasa-arvolaissa työnantajan velvollisuudeksi on säädetty tasa-arvosuunnitelman ja palkkakartoituksen laatiminen sen osana. Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus on lain mukaan laadittava joka toinen vuosi, jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelman osana laadittava palkkakartoitus on käytännössä erittäin tärkeä työkalu sukupuolten välisen palkkatasa-arvon edistämiseksi. Palkkakartoituksen tarkoituksena on palkkojen vertailu sekä palkkaerojen syiden selvittäminen ja niiden arviointi.

On huomattava, että palkkaerot naisten ja miesten välillä eivät automaattisesti tarkoita, että kyseessä olisi palkkasyrjintä. Esille tulleiden palkkaerojen syyt on kuitenkin selvitettävä. Hyväksyttävä syy palkkaerolle voi olla esim. erot työn vaativuudessa ja pidempi työkokemus. Ei-hyväksyttäviä syitä ovat esim. sukupuoli ja ei-ajantasaiset arvioinnit työn vaativuudesta.

Lain mukaan, jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet päätetään työpaikkatasolla.