Sopimusneuvottelut 2021–2022

13.12.2021

​​​Ammattiliitto ​Jyty neuvottelee työehtosopimuksista loppuvuodesta 2021 kevääseen 2022. Työehtosopimusneuvotteluja käydään kunta-alalla, yksityisillä aloilla ja kirkon alalla. Jäsenmääriltään suurimpia kunta-alan sopimuksia ovat kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES, sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE ja  kunnallisen teknisen henkilöstön sopimus TS. Yksityisaloilla suurimpia sopimuksia ovat mm. AVAINTES, sosiaalipalveluala, terveyspalveluala, opetusala, neuvonta-ala ja yleissopimus. Kirkon alalla on kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES. Kunta-alan, kirkon alan ja monien yksityisten alojen sopimukset päättyvät pääsääntöisesti 28.2.2022.

Jyty neuvottelee kunta-alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Julkisen alan unioni JAU:n kautta sekä kirkon alalla Jytyn ja JHL:n muodostaman Kirkon alan unionin kautta. Vastapuolella kuntatyönantajia edustaa KT Kuntatyönantajat ja kirkon puolella Kirkon työmarkkinalaitos. AVAINTES-sopimuksessa työnantajia edustaa Avaintatyönantajat ry. Lisäksi Jyty solmii työehtosopimuksia Elinkeinoelämän keskusliittoon (EK) kuuluvien työnantajaliittojen sekä muiden yksityisten työnantajayhdistysten kanssa.​ Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta.